Medsol

Se zařazením Cheetah Medical Starling SV získáte okamžitý neinvazní systém managementu tekutinové terapie.

Společnost Stryker je předním světovým výrobcem zdravotnické techniky

Stryker

Defibrilátory pre nemocničnú a prednemocničnú starostlivosť Lifepak, prístroj pre nepriamu masáž srdca Lucas 3

PHYSIO-CONTROL

Nepretržité merania tonusu parasympatiku, založené na analýze variability srdcového rytmu

MDOLORIS

Klinický informačný systém pre všetky druhy akútnej starostlivosti, vrátane intenzívnej a perioperačnej starostlivosti

IMDSOFT

Exkluzívne zastúpenie svetovej jednotky vo výrobe monitorovacej techniky a anestézií spoločnosti Spacelabs Healthcare

SPACELABS