Medsol

Vybrané referencie

Falck zachranná a.s.
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca (RZP Čadca)
Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu (RLP Liptovský Mikuláš)
NsP sv. Jakuba Bardejov n.o. (RLP Bardejov 1, RZP Bardejov 2)
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. (RLP Skalica)
Nemocnica s poliklinikou Brezno n.o. (RLP Brezno)
Závodný hasičský útvar U. S. Steel Košice, s.r.o. (RLP U. S. Steel Košice)
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN
Univerzitná nemocnica Martin
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní Bratia
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Nemocnica Bánovce 3. Súkromná nemocnica - Člen skupiny Agel
Národná rada Slovenskej republiky
Armáda SR