Medsol Slovakia

ABP 90207/90217

Prístroje pre ambulantné monitorovanie TK

Máte záujem o tento produkt?
ABP 90207/90217
 • malé, ľahké, kompaktné monitory s LCD displejom
 • oscilometrická metóda merania
 • prevádzka na batérie
 • meranie systolického, diastolického a stredného TK
 • srdcová frekvencia po dobu 24 až 48 hodín
 • možnosť prenosu získaných dát do rôznych typov zariadenia k následnej analýze, vytlačeniu a archivácii
 • zobrazenie systolického a diastolického TK a tepovej frekvencie po každom meraní
 • zvukový signál pred a po každom meraní, možnosť vytvárať pacientske súbory v elektronickej podobe
 • ABP Report Management System pre spracovanie dát v prostredí operačného systému Windows
 • zobrazenie tlaku v manžete v priebehu celého merania

h2>ABP monitor OnTrak

Máte záujem o tento produkt?
ABP monitor OnTrak

Ľahká konštrukcia a malá veľkosť prináša maximálny komfort a prispôsobenie pre pacienta.
Využíva oscilometriu, najrozšírenejšiu a overenú metódu automatického neinvazívneho merania krvného tlaku.
Meria systolický, diastolický a stredný krvný tlak spolu so srdcovou frekvenciou.
Možnosť prevedenia 300 meraní za dobu 24 hodín až 7 dní.
Nepoužíva hrudné elektródy ani mikrofóny – znižuje prevádzkové náklady a zvyšuje komfort pacienta a spoľahlivosť meraní.
Nezávisle programovateľné doby merania a frekvencie nafúknutia.
Komunikačná funkcia USB umožňuje diaľkové programovanie a načítanie dát.
Hodiny s reálnym časom zabezpečujú zápisy do denníka.
Samostatná tlač správy ABP pomocou technológie PictBridge.

 • Ovládanie v ČJ
 • Farebný displej
 • Detský mód
 • Monitorovanie až 7 dní
 • Pripojenie k PC/NTB cez microUSB
 • Kompatibilný s SW pre ABP 90207/90217
 • Púzdro s popruhom pre nosenie cez rameno alebo pre upevnenie na ruke
 • Napájanie: 2x AA batérie
Protokol Výsledok
AAMI/ANSI/ISO 81060 (Adults & Children)
British Hypertension Society A/A
European Hypertension Society  

Sentinel

SENTINEL – riadenie kardiologických informácií

Sentinel

Sentinel ponúka hodnotu pre klinické aplikácie

 • Okamžitý prístup do histórie EKG testov, podpora časovo náročných klinických zásahov v núdzových situáciách
 • Automatický zápis objednávok lekára; automatizované výsledky testov
 • Kontrola a potvrdenie testov pacienta s využitím intuitívneho užívateľského rozhrania
 • Dlhodobé skladovanie komplexných výsledkov neinvazívnych diagnostických kardiologických testov, vrátane Holtera, záznamov z 12-zvodového EKG, Stress a ABP s okamžitým vyhľadaním dát
 • Preverená technológia SQL databázy pre vyššiu spoľahlivosť, a podpora sofistikovaných operácií a činností na rôznych miestach

Sentinel poskytuje výhody v oblasti IT

 • Integrácia do vášho systému HIS / EMR prostredníctvom obojsmerných správ HL7
 • Automatizovaný ADT, zápis objednávky lekára, výsledky testov a vystavenie účtu (fakturácia)
 • Všetok databázový prístup cez HTTPS zabezpečený protokol, so zodpovedajúcim certifikátom
 • Zvýšené zabezpečenie – SQL technology, užívateľské profily a kontrola prístupu, umožňujúce dosiahnuť zariadenie v zhode s HIPAA

Sentinel má zmysel aj z finančného hľadiska

 • Rozšíriteľnosť – nakupujte len to, čo potrebujete, nič viac
 • Celý rad systémových balíčkov a cien vyhovuje konkrétnym potrebám malých kardiologických stredísk aj veľkých ústavov
 • Možnosť integrovať rad generických systémov 12-zvodových EKG, chrániaci skoršie investície
 • Možnosť presunúť získané (predradené) informácie o pacientoch a mať ich uložené v jednej databáze

Holterovská analýza EKG

Evo – ďalší vývojový krok v monitorovaní pomocou digitálneho Holtera

Holterovská analýza EKG

Digitálny Holter Evo so záznamníkom je kombináciou tej najnovšej technológie s pohodlím pacienta a jednoduchým používaním.

 • Prístroj Evo je malý a ľahký (92 x 45 x 15mm a 72 g), ľahko sa nosí a schová pod odevom, čo prispieva k pohodliu, uchovaniu súkromia a diskrétnosti pacienta
 • Záznamník s rozšírenými funkciami je uložený do kompaktného utesneného plášťa, ktorý lepšie odoláva opotrebeniu
 • Dynamic Energy SourceTM eliminuje nutnosť používania jednorazových batérií a ponúka nižšie náklady s obmedzeným rozsahom údržby
 • Premyslený pracovný výkon prístroja Evo zabezpečuje úplné dobitie počas sťahovania údajov, takže záznamník je trvalo k dispozícii pre ďalšieho pacienta
 • Prístroj nemá žiadne pohyblivé časti, ktoré by sa museli špeciálne udržiavať
 • Prístroj je vybavený samostatnými zvodmi, zaručujúcimi ľahký prístup a jednoduchšiu a menej nákladnú výmenu, čo znižuje prevádzkové náklady
 • Má zabudovaný displej pre kontrolu kvality signálu a pre poskytovanie potrebných informácií
 • Pevná pamäť vylučuje prípadné náklady na výmenu poškodených alebo stratených pamäťových kariet
 • Viac ako 48 hodín záznamu (je možné zvoliť 24/48 hodín) s detekciou funkcie kardiostimulátora
 • Pohodlné stiahnutie záznamu pomocou USB dokovacej stanice

Impresario Solo
Impresario Solo a Ensemble – retrospektívny analyzátor so zobrazením záznamu EKG

Impresario Solo / Ensemble sa veľmi ľahko ovláda a používa, je interaktívny a je dostať ako súprava alebo ako kompletný systém. Dostať je celý rad rôznych možných variantov a doplnkov, ktoré vyhovejú vašim individuálnym požiadavkám.

Technológie digitálneho záznamu

Spacelabs Healthcare vám ponúka voľbu záznamníka s pevnou pamäťou alebo s výmennou pamäťou. Oba záznamníky sú vybavené najnovšou technológiou digitálneho záznamu, ktorá umožňuje dosiahnuť maximálne čistý záznam EKG, zaručuje nízke náklady na údržbu a vynikajúcu spoľahlivosť. Evo a Lifecard CF majú výhodné vlastnosti, ktoré možno využiť pre splnenie vašich rôznych potrieb.

Jednoduché použitie

 • Stiahnutie záznamu – stačí uložiť Evo do dokovacej stanice alebo vložiť pamäťovú kartu z Lifecard CF do čítačky kariet.
 • Analýza – Solo / Ensemble automaticky vyberie najvýznamnejšie arytmie a predloží ich na súhrnnej prehľadnej obrazovke na preskúmanie. Obrazovka pre potvrdenie udalostí zabezpečuje rýchly prehľad všetkých arytmií a dáva príležitosť k editácii a výberu udalostí pre tlač.
 • Editácia – viacformátová obrazovka zobrazuje záznamy EKG roztriedené podľa morfológie do skupín (dátových blokov). Stačí dvakrát kliknúť na blok, aby ste sa mohli pozrieť na všetky záznamy, ktoré vyhovujú danej morfológii. Túto obrazovku je možné využiť pre potvrdenie alebo novú klasifikáciu záznamov – podľa potreby.

Variant potvrdenie srdcového rytmu

Solo / Ensemble poskytuje rad nástrojov, ktoré umožňujú obsluhe editovať výsledky analýzy a zostaviť kompletnú výstupnú správu. Variant s režimom potvrdenie umožňuje obsluhe interaktívne ovládanie pre dosiahnutie podrobnejších klasifikácií morfológie srdcového rytmu.

Cenovo výhodný

Solo / Ensemble predstavuje vstupnú úroveň, cenovo výhodný systém Holter, ktorý je dostatočne pružný, aby mohol byť rozširovaný alebo vylepšovaný tak, aby vyhovoval individuálnym požiadavkám na výkon alebo špecifikáciu. Solo / Ensemble sa môže predávať ako set pre zákazníka, ktorý má PC a alebo ako kompletný systém.

Kompletné a upravené výstupné správy

 • Súhrn arytmií
 • Nálezy
 • Počty arytmií hodinu po hodine v jasnej podobe
 • Kompletný výtlačok
 • Grafy trendov srdcového rytmu
 • Náhľad pred tlačou
 • Správy je možné exportovať v rôznych formátoch

Impresario Symphony
Symphony – Univerzálny perspektívny skener

Holter – analyzátor Impresario® Symphony je výsledkom viac ako 40-ročného špecializovaného výskumu Del Mar Reynolds Medical. Táto kombinácia vychádza z PC s operačným systémom Windows® a je doplnená o rýchlosť a presnosť interaktívnej analýzy. Interaktívna analýza umožňuje užívateľovi „určiť srdcový rytmus“ EKG každého pacienta. Prístroj tiež obsahuje retrospektívne editačné nástroje a umožňuje kompletný výtlačok, vďaka čomu je možné dôsledne preskúmať a posúdiť záznam EKG.

Ovládanie

Symphony ponúka obsluhe rad editačných nástrojov, medzi ktoré patria:

 • Zastavenie pri udalosti ako nápoveď obsluhe, aby si uložila významné arytmie pre ďalšie posúdenie. Metodika „reakcia na nápoveď“ umožňuje užívateľovi pozrieť si každý úder v kontexte s predchádzajúcim a následným záznamom EKG.
 • Premenné parametre je možné zmeniť a využiť v budúcnosti, a tak prispôsobiť Symphony na čo najširší rozsah záznamov EKG.
 • Graf arytmií rozširuje možnosti obsluhy identifikovať abnormality pri zobrazovaní srdcového rytmu, frekvencie a klasifikácie úderov.
 • Superponovanie jednotlivých úderov s oddelením A-V pomáha pri identifikácii jemných morfologických zmien. Režim „nepretržité stránky“ ponúka jasný pohľad na vzťah rytmu a úderov na zázname EKG.

Analýza srdcových predsiení

 • Graf arytmií a histogramy RR intervalu navádzajú obsluhu na počiatok a kompenzáciu epizód fibrilácie predsiení.
 • Symphony umožňuje kompletný výpočet a vykazovanie doby trvania a percentuálneho podielu doby epizód fibrilácie predsiení.
 • Odmietnutie artefaktov umožňuje obsluhe potlačiť niektoré časti záznamu EKG, a tak vykonať analýzu predsiení oveľa presnejšie.

Lifecard CF/12
Lifecard CF, Lifecard 12 – Záznamník a software

Spacelabs Healthcare ponúka pružný modulárny systém, zaručujúci 12-zvodový EKG z Holtera s vysokým rozlíšením. To je dosahované kombináciou modulárneho záznamníka a variantu softvéru, vhodného pre naše systémy Holter. Tento modulárny prístup zaručuje, že je možné funkciu kontinuálneho záznamu EKG z 12 zvodov pripojiť k akémukoľvek záznamníku Lifecard CF po dobu 24 hodín použitím jednoduchého aktívneho závesu Varios, kábla pacienta a inštalácie softwaru pre 12-zvodový Holter.

Lifecard CF

UltraSharp technológia – zaručuje prenesenie kvalitného záznamu EKG na analýzu. Lifecard CF umožňuje vďaka progresívnej technológii dosiahnuť tú najlepšiu možnú šírku pásma Holter pre EKG:

 • 4, 6 alebo 10 elektródový kábel pacienta pre dosiahnutie verných výsledkov 12-zvodového EKG v porovnaní s odvodenými výsledkami
 • 4096 Hz – vzorkovacej frekvencie EKG na každý zvod
 • 0,6 uV digitalizácia pre dosiahnutie maximálnej presnosti EKG
 • Nedochádza ku kompresii dát
 • Výmenná pamäťová karta
 • Záznamy až po dobu 7 dní na jednu kartu a s jednou AAA batériou
 • EKG displej
 • 3 elektródy pre 3 kanály EKG
 • Detekcia kardiostimulátora

Lifecard 12

Štandardný digitálny Holter – 12-zvodový Holter má pre lekárov množstvo predností – pomocou týchto zvodov pomáha lekárom diagnostikovať zložité arytmie a ST zmeny.

Najnovšie technológie v ambulantnom monitoringu EKG:

 • 12-zvodové EKG pri použití 3 káblov
 • EKG displej
 • Integrácia s poslednou verziou analyzátorov pre vyhodnocovanie EKG

Pathfinder

Vyvrcholením 30-ročného vývoja je EKG Holter Pathfinder Digital. Je to vysoko výkonný, kompletný systém pre diagnostiku arytmií. Zdokonaľovaním a rozvojom technológie počas mnohých rokov, zaisťuje presnosť a účinnosť pri analýze EKG.

Systém analyzuje:

 • Arytmie
 • Variabilitu srdcovej frekvencie
 • ST odchýlky
 • QT interval
 • Paced EKG

Pathfinder sníma 12-bitový EKG z nahrávača Lifecard CF. Jeho vysoké rozlíšenie umožňuje perfektnú analýzu a zobrazenie vlastností EKG, vrátane klasifikácie tempa rytmu.

Ovládanie Pathfindera je ergonomické a intuitívne. Pohyby myšou sú obmedzené na minimum. Rozloženie obrazovky obsahuje všetky potrebné informácie bez nutnosti rolovania.