Medsol Slovakia

BleaseDatum

Máte záujem o tento produkt?
BleaseDatum

Odparovač BleaseDatum® dodáva presné koncentrácie anestetických plynov do prívodu čerstvého plynu. Koncentrácia je nastavená pomocou kruhového voliča na prednej strane odparovača.

  • Halothane , Sevoflurane, Isoflurane, Enflurane,
  • MRI kompatibilný
  • Rôzne spôsoby uchytenia