Medsol

Mdoloris nepretržité meranie tonusu parasympatiku

Meranie bolesti

 

  • Nepretržité meranie tonusu parasympatiku
  • Meranie je založené na analýze variability srdcového rytmu (Heart Rate Variability)
  • Spoľahlivá technológia - viac ako 20 rokov výskumov
  • Použitie: v priebehu celkovej anestézie, pooperačná izba, JIS

 

ANI monitor

Analgesia Nociception Index monitor

ANI monitor
  • Meranie bolesti pacienta v analgosedácii
  • Pre dospelých a deti od dvoch rokov veku

NIPE monitor

Newborn Infant Parasympathetic Evaluation monitor

NIPE monitor
  • Kontinuálne a neinvazívne vyhodnocuje akútnu bolesť u novorodencov
  • U nedonosených detí do dvoch rokov veku