Medsol Slovakia

Cheetah Medical

Starling SV

Máte záujem o tento produkt?
Starling SV

So zariadením Cheetah Medical Starling SV získate okamžitý, neinvazívny a komplexný systém managementu tekutinovej terapie. Hodnoty krvného tlaku, množstvo vylúčeného moču a srdcová frekvencia k meraniu odozvy hemodynamiky na príjem tekutín môžu poskytovať obmedzené a nejednoznačné informácie. Zariadenie Cheetah Medical Starling SV poskytne v priebehu niekoľkých minút plný hemodynamický profil a rýchlo sa stáva novým zlatým štandardom neinvazívneho hemodynamického monitorovania pre management tekutinovej terapie na operačnej sále, jednotke intenzívnej starostlivosti a urgentnom príjme.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte www.cheetah-medical.com