Medsol Slovakia

Servis

Servis zdravotníckych prístrojov

Zaistenie servisnej podpory distribuovaných zdravotníckych prístrojov je neoddeliteľnou súčasťou našej obchodnej stratégie.

Servisné oddelenie spoločnosti Medsol Slovakia s. r. o. poskytuje autorizované servisné služby pre všetky poskytnuté zdravotnícke prístroje.

Naša spoločnosť je ako jediná v Slovenskej republike zmluvne autorizovaná pre poskytovanie servisu na zariadeniach výrobcov zdravotníckych prístrojov, spoločnosťou PHYSIO-CONTROL a SPACELABS HEALTCARE.

Zmluvné napojenie na výrobcov nám dovoľuje, poskytnúť vám maximálnu možnú technickú podporu pre vaše zdravotnícke prístroje s istotou dodržiavania postupov predpísaných výrobcom.

Samozrejmosťou je použitie originálnych náhradných dielov a pravidelné školenie a testovanie našich servisných špecialistov.

Uvedomujeme si dôležitosť zabezpečenia kontinuálneho bezpečného a bezporuchového stavu zdravotníckych prístrojov uvedených do prevádzky. Pravidelná kontrola podľa predpísaného postupu výrobcu je pre udržanie takého stavu úplne nevyhnutná a každý zdravotnícky prostriedok je preto našou spoločnosťou zaradený do systému následnej starostlivosti.

Vykonávané úkony pravidelnej servisnej kontroly:

  • vykonanie periodickej bezpečnostno-technickej kontroly podľa platnej legislatívy a predpísaných postupov výrobcu (PBTK, podľa zákona o zdravotníckych pomôckach)
  • revízie elektrickej bezpečnosti zdravotníckeho prístroja
  • okamžité riešenie drobných opráv bez ďalších nákladov
  • pri zistení na mieste neopraviteľnej poruchy je zapožičaný náhradný prístroj a zahájený jeho proces opravy
  • možnosť zapožičania náhradného zdravotníckeho prístroja počas prebiehajúcej kontroly
  • povinná výmena komponentov podľa lehôt nariadených výrobcom (batériové kontakty, vnútorné batérie a pod.)
  • aktualizácia softvéru zdravotníckeho prístroja na najnovšiu možnú verziu
  • doplnenie chýbajúcej dokumentácie zadarmo
  • vyhotovenie evidencie kontrol, stavu a opráv vašich prístrojov
  • doplnenie originálneho spotrebného materiálu

Servisné kontroly zdravotníckych prístrojov je výhodné objednať v predstihu z dôvodu zabezpečenia nadväznosti ďalšej kontroly.

Opravy zdravotníckych prístrojov sú po objednaní vo väčšine prípadov zrealizované do 24 hodín. Spomínané servisné služby realizujeme v servisnom stredisku v Nitre, Michalovciach, alebo priamo u používateľa. V prípade nutnosti vykonania opravy našom servisnom stredisku je samozrejmosťou zapožičanie náhradného prístroja po dobu opravy. Zadarmo je poskytované zapožičanie náhradného zdravotníckeho prístroja zákazníkom, ktorí u nás pravidelne objednávajú servisné kontroly.

Servisné kontakty:

Medsol Slovakia s.r.o. – servis

Servisné stredisko Nitra:
Mostná 72
949 01 Nitra


Juraj Hanes

+421 918 828 668

Mail: servis@medsol.sk

Medsol Slovakia s.r.o. – servis

Servisné stredisko Michalovce:

Špitálska 993/18
071 01 Michalovce


Lukáš Juštík

+421 908 047 493

Mail: servis@medsol.sk