Medsol Slovakia

iMDsoft Klinický informačný systém

Klinický informačný systém MetaVision Suite

Máte záujem o tento produkt?

Klinický informačný systém MetaVision od spoločnosti iMDsoft je určený pre všetky druhy akútnej starostlivosti, vrátane intenzívnej aj perioperačnej starostlivosti.

V súčasnej dobe je využívaný poprednými nemocnicami po celom svete predovšetkým pre:

Zvyšovanie kvality starostlivosti a bezpečnosti pacientov

  • Systém skracuje dobu strávenú vytváraním dokumentácie, poskytuje viac času na starostlivosť o pacienta
  • Preukázateľne obmedzuje výskyt chýb prostredníctvom automatického zhromažďovania dát a konfigurovateľných upozornení
  • Vybavuje lekára výkonnými nástrojmi na podporu rozhodovania

Zlepšovanie finančných výsledkov

  • Vylepšuje efektivitu vyúčtovania prostredníctvom presnejšej dokumentácie
  • Zvýšenie ziskovosti optimalizáciou využívania finančných a materiálnych prostriedkov
  • Poskytuje nástroje pre spracovanie štatistík a prehľadov, ktoré doteraz neboli možné
  • Efektívne znižuje náklady prostredníctvom zabezpečovania dodržiavania protokolov a pracovných postupov

Zvýšenie konkurencieschopnosti

  • Zvyšuje spokojnosť personálu zvýšením efektivity ich práce
  • Uľahčuje klinický výskum a finančnú analýzu
  • Vylepšuje ukazovatele kvality zariadenia

O spoločnosti iMDsoft

Spoločnosť iMDsoft bola založená roku 1996 a predstavuje svetovú jednotku v oblasti nemocničných informačných systémov a elektronických záznamov pre intenzívnu, perioperačnú a akútnu starostlivosť. Jej systémy sú navrhnuté tak, aby zvyšovali kvalitu zdravotnej starostlivosti a zlepšovali finančné výsledky. Nemocnice, zdravotné zariadenia a hlavné lekárske centrá naprieč USA, Európou a Áziou využívajú inovatívnu technológiu iMDsoft na zlepšenie bezpečnosti pacientov, zníženie nákladov a podporu klinického výskumu.

Systém MetaVision Suite

Patentovaný produkt MetaVision bol prvýkrát implementovaný už v roku 1999 a v súčasnej dobe je už využívaný v 15 krajinách, bol preložený do 15 jazykov a to vrátane češtiny.

Automatický zber dát

Systém využíva jednotnú platformu pre automatizované pracovné postupy v prostredí akútnej starostlivosti, vrátane intenzívnej starostlivosti, predoperačnej starostlivosti, operačnej sály, pooperačnej starostlivosti a bežných nemocničných lôžok. Systém bezproblémovo komunikuje s celým radom lekárskych zariadení i nemocničných systémov.

Informačný systém MetaVision dokáže plne nahradiť akúkoľvek existujúcu agendu spojenú s poskytovanou zdravotníckou starostlivosťou na oddelení. Systém MetaVision umožňuje zber dát zo všetkých zdravotných prístrojov pri lôžku pacienta, ako sú napr. Monitory vitálnych funkcií, ventilátory, infúzna technika, monitory srdcového výdaja, hemodynamické monitory a ďalšie špeciálne prístroje. Do systému ďalej môžu vstupovať dáta z iných nemocničných systémov ako napr. Z NIS, PACS či laboratórnych a mikrobiologických systémov.

Systém MetaVision uľahčuje zber a zjednocovanie dát, znižuje administratívnu záťaž a umožňuje tak zdravotníckemu personálu stráviť viac času priamou starostlivosťou o pacientov. Ponúka priamu podporu klinických rozhodnutí, zjednodušenie pracovných postupov, monitoring kvality a pomáha zaisťovať aktuálne postupy a protokoly. MetaVision vďaka presnejšej dokumentácii zvyšuje efektivitu vyúčtovania a súčasne pomáha znižovať náklady na tradičné výdavky.

Vedenie elektronickej karty pacienta

Všetky získané dáta a informácie sú automaticky priradené do elektronického záznamu pacienta, kde s nimi personál ďalej pracuje. Táto automatizácia procesu výrazne obmedzuje počet chýb vzniknutých pri ručnom zázname a umožňuje ďalšie vyhodnocovanie a spracovanie dát. Pre vyššiu prehľadnosť môžu byť získané a zadávané hodnoty prezentované formou grafov či tabuliek.

Systém MetaVision umožňuje rozlišovať jednotlivé užívateľské role a im zodpovedajúce užívateľské práva.

Automatická kontrola a upozornenia

Systém ďalej umožňuje nielen automatickú kontrolu limitov pre jednotlivé zaznamenávané veličiny, ale umožňuje užívateľovi vytvárať vlastné definície podmienok, kedy má byť užívateľ upozornený napr. na aktuálny kritický stav pacienta či novo prichádzajúce laboratórne výsledky. Tým výrazne zvyšuje bezpečnosť aj kvalitu starostlivosti.

Vedenie a plánovanie liečby

Lekárovi systém umožňuje zjednodušeným spôsobom plánovať liečbu a zadávať nové požiadavky, ktoré sa automaticky zaznamenávajú a prenášajú na ďalšie spracovanie. Sesterskému personálu systém napomáha v organizácii ich práce, poskytuje im dokonalý prehľad o úkonoch, ktoré sú od nich aktuálne či do budúcna vyžadované. Údaje o všetkých činnostiach sú detailne zaznamenávané do záznamu pacienta, kde je možné ich spätne na kontrolu vyvolať.

Bezpečnosť pacientov

Pri predpisovaní lieku systém automaticky upozorňuje na registrované alergie, ktoré pacient na daný liek alebo jeho zložku má. Okrem informácií o bežnom odporúčanom dávkovaní systém ďalej automaticky kontroluje maximálne dávky daného liečiva či prípadné kontraindikácie.

Súhrnný prehľad pacienta

Tento neustále aktualizovaný pohľad sa zobrazuje pomocou stručných náhľadov najdôležitejších klinických informácií pre jednotlivých pacientov na jednotke. Zobrazujú sa podrobnosti o pacientoch vrátane anamnéz z minulosti, podrobností o aktuálnom zdravotnom stave, predpísané medikácie a aj ďalšie plánované postupy. Výhodou je, že aj tu je možné začleniť do zobrazenia výsledky laboratórnych vyšetrení, údaje zo systémov PACS a grafické zobrazenia, ako napríklad životné funkcie a tekutinové bilancie.

Panel graficky znázorňujúci stav všetkých pacientov na jednotke uľahčuje určovanie pacientov, ktorým treba venovať najväčšiu pozornosť. Stav pacientov je tiež možné zistiť prostredníctvom výpočtu skórovacích systémov, alebo počtu kritických udalostí, a tým zvýrazniť najzávažnejšie prípady. Jednoduchá navigácia umožňuje rýchle prepínanie medzi pacientmi pre zobrazenie všetkých ich podrobností.