Medsol Slovakia

Mdoloris nepretržité meranie tonusu parasympatiku

Meranie bolesti

Bolesť je subjektívne vnímaný nepríjemný somatický a psychický vnem, ktorý má významnú emočnú zložku. Perioperačná bolesť je multifaktoriálna a dochádza k nej vždy pri dráždení nervových zakončení mäkkých tkanív (koža, svaly), pevných štruktúr (kosti) a ďalších telesných orgánov. Bolesť súčasne stimuluje sympatický nervový systém, v dôsledku ktorého môže dochádzať k aktivácii patofyziologických mechanizmov, ktoré môžu vo svojich dôsledkoch negatívne ovplyvniť celý organizmus. Diagnostika bolesti a určenie jej intenzity sú veľmi komplikované a náročné. Dôvodom je skutočnosť, že bolesť je predovšetkým subjektívne vnímaný vnem. U pacientov v anestézii, analgosedácii alebo s poruchou vedomia odvodzujeme bolesť z nepriamych vegetatívnych stavov, ktoré samy o sebe nemusia vyjadrovať mieru bolesti, alebo môžu byť modulované podávanou medikáciou.
Nedostatočná analgézia aktivuje cestou aferentných i eferentných nervových dráh neurohumorálnu a zápalovú reakciu organizmu.
Spoločnosť Mdoloris Medical Systems vyvinula, úspešne klinicky vyskúšala a uviedla na trh zariadenie, ktoré je schopné kontinuálne vyhodnocovať variabilitu srdcovej frekvencie vo vzťahu k parasympatickému nervovému systému v závislosti na dýchaní. Formou bezrozmerného čísla ANI (Analgesia nociception Index) vyjadruje intenzitu bolesti pacienta.
Použitie prístroja má zmysel nielen počas anestézie, ale predovšetkým v pooperačnom období k titrácii adekvátnych dávok analgetík. Prístroj je prepojený s monitorom vitálnych funkcií, z ktorého získava EKG signál.
Prístroj nevyžaduje žiaden spotrebný materiál (EKG je snímané štandardne monitorom vitálnych funkcií).
Technológia získala oprávnenie FDA 510(K) dňe 23. februára 2016, čo jednoznačne svedčí o prínose metódy.
• Prístroje merajú Analgesia Nociception Index (ANI)
• Kontinuálne a neinvazívne vyhodnotenie akútnej bolesti
• Meranie je založené na analýze variability srdcového rytmu (Heart Rate Variability)
• Použitie: počas celkovej anestézie, pooperačná izba, JIS
• Spoľahlivá technológia – viac než 20 rokov výskumov
• Nepretržité meranie tonusu parasympatiku

ANI monitor

Analgesia Nociception Index monitor

Máte záujem o tento produkt?
ANI monitor

• Meranie bolesti pacienta v analgosedácii
• Pre dospelých a deti od veku dvoch rokov
• K získaniu EKG sú používané samostatné elektródy

NIPE monitor

Newborn Infant Parasympathetic Evaluation monitor

Máte záujem o tento produkt?
NIPE monitor

• Newborn Infant Parasympathetic Evaluation monitor
• Kontinuálne a neinvazívne vyhodnotenie komfortu/diskomfortu novorodencov
• Monitor je prepojený s monitorom vitálnych funkcií
• Nepotrebuje spotrebný materiál
• Od nedonosených detí do veku dvoch rokov

PhysioDoloris

Máte záujem o tento produkt?
PhysioDoloris
  • Kontinuálne a neinvazívne vyhodnotenie akútnej bolesti pacientov od veku 2 rokov
  • Monitor je prepojený s monitorom vitálnych funkcií
  • Nepotrebuje spotrebný materiál