Medsol Slovakia

Modulárny sálový systém pre operačné sály - vstavby

Zabezpečujeme komplexnú realizáciu projektov pre modulárne operačné sály a iné nemocničné miestnosti. Naša ponuka zahrňuje meranie na mieste, projektovanie, výrobu, inštaláciu a servis

Systém:

Flexibilný, prefabrikovaný, modulárny systém pre operačné sály, prípravne, čistiarne a ďalšie nemocničné miestnosti. Konštrukcia modulárneho systému sa vykonáva v súlade s technickými požiadavkami budovy.
Výhody systému:
Rýchla doba inštalácie, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné povrchy, účinná prevencia proti baktériám, jednoduchý prístup ku všetkým zariadeniam za stenami, jednoduchá demontáž pre novú výstavbu, renováciu alebo údržbu, mechanická odolnosť a odolnosť proti korózii, perfektná integrácia s ďalšími zariadeniami, ako sú chirurgické umývadlá, skrine, vetracie zariadenia, rőntgenové prehliadače apod., moderný a estetický vzhľad
Prvky systému:

Systém nástenných panelov, Systém stropných panelov, Laminárne stropy a výfukové mriežky, Periférne svietidlá, Systémové dvere, Priechodné boxy, Pozorovacie okná a priechodné okná, Lekárske skrinky, Chirurgické umývadlá, Podlahy, Kontrolný systém OPERA, RTG prehliadače, Elektrické spínače a plynové zásuvky, Kamery, Monitory, Hodiny

Ukázky provedených realizací: