Medsol Slovakia

Operačné svetlá INFIMED NEXUS (najvyššia rada), PROXY (ekonomické riešenie) a malé operačné liečebné svetlá INFIMED ONYX s LED svetelným zdrojom, sa vyznačujú najmä svojou inovatívnou technológiou a moderným designom.
Najdôležitejšími rysmi sú veľmi dobré, trvalé technické parametre, nízka teplota žiarenia a dlhá životnosť kvalitnej svietivosti. Operačné a vyšetrovacie lampy zabezpečujú konzistentné rozloženie svetla a vysokú intenzitu. Svetlá sú k dispozícii v prevedení so stropným závesom (jednoramenný, dvojitý, trojitý), jednoduchým zavesením na stenu alebo i v mobilnej verzii s batériou.
Malá hmotnosť, ergonomické ľahké hlavy a pohodlné rukoväte umožňujú jednoduché a presné nastavenie a umiestnenie operačného svetla počas operácie. Vodotesnosť, odolnosť voči vplyvom prostredia a hladké povrchy zaručujú ľahkú dezinfekciu a údržbu pre dokonalú hygienu.
Ergonomický tvar svetla minimalizuje narušenie laminárneho prúdenia vzduchu na operačnej sále. Svetelná hlava je uzatvorená konštrukcia, zložená z pevných, trvale zmontovaných prvkov.
Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť LED svetelných zdrojov, poskytuje merateľný ekonomický prínos znížením nákladov na údržbu operačnej sály.
Dlhá životnosť svetelných zdrojov s technológiou LED, odhadovaných na viac než 50 000 hodín, niekoľkokrát prevyšuje bežné zdroje svetla. Nedochádza k častej výmene svetelných zdrojov, čo významne znižuje náklady na údržbu a výmenu.
Svetelné zdroje LED neobsahujú žiadne ťažké kovy ako je olovo alebo ortuť, čo uľahčuje ich budúce využitie. Hliník, hlavný materiál LED, môže byť efektívne recyklovaný. LED svetelné zdroje neprodukujú škodlivé UV žiarenie.

NEXUS

Máte záujem o tento produkt?
NEXUS

Sú najvyššou radou z operačných svetiel spoločnosti INFIMED. NEXUS je profesionálnym riešením moderného, operačného svietidla pre užívateľov s maximálnymi nárokmi. Svetelná hlava má vynikajúce svetelné parametre i kompletnú funkčnosť, čo umožňuje jednoduché nastavenie požadovanej intenzity svetla, priemeru svetelného poľa a teploty chromatickosti. Technológia LED zabezpečuje konzistentné rozloženie svetla a umožňuje pracovné prostredie takmer bez tieňa. Nízke tepelné žiarenie minimalizuje zvýšenie teploty v oblasti hlavy chirurga na nepostrehnuteľnú úroveň. Vysoká intenzita svetla a indexovanie farieb umožňujú operácie obzvlášť úzkych a hlbokých rán. Osvetlenie je elektronicky stmievané, aby bolo zabezpečené optimálne osvetlenie operačného poľa. Spolu so širokým rozsahom nastavenia veľkosti operačného poľa sú zabezpečené optimálne vizuálne podmienky. Svetlo možno tiež ovládať pomocou jednoduchého riadiaceho systému OPERA. K dispozícii je celá rada voliteľných doplnkov, ako napríklad:
Nastavenie teploty chromatickosti umožňuje zmenu kontrastu pozorovaného tkaniva a znižuje únavu operujúceho chirurga, čo ovplyvňuje komfort a ergonómiu zdravotníckeho personálu.
Nastaviteľná funkcia endo light znižuje únavu očí v prípade endoskopických zákrokov i v prípade odrazov na monitoroch.
Meranie vzdialenosti od operačného priestoru
Čidlo v svietidle rozoznáva vzdialenosť od operačného poľa a podľa toho upravuje intenzitu osvetlenia.

Inteligentné riadenie tieňov
Senzor v svietidle vníma hlavu chirurga, keď je priamo pod svetelným lúčom a zosvetlí alebo zníži špecifickú diódu LED, aby sa odstránili tiene v operačnom poli.

Nastavenie funkcie pomocou sterilnej rukoväte
Voliteľne je možné použiť sterilnú, plastovú, autoklávovateľnú ovládaciu rukoväť pre nastavenie nasledujúcich funkcií: svetelnej intenzity, veľkosti svetelného poľa a teploty chromatickosti

Synchrónne nastavenie viacerých svetelných hláv
Nastavenie svetelných hláv môže byť synchronizované – keď sa nastavuje akákoľvek funkcia akejkoľvek svetelnej hlavy, sú súčasne nastavené i ďalšie svetelné hlavy.

Infračervený ukazovateľ
Infračervený ukazovateľ ukazuje stred svetelného lúča.

Integrovaný videosystém
Operačné svietidlá NEXUS môžu byť vybavené videokamerou, upevnenou v strede svietidla. Štandardne dodaná rukoväť sa dá následne vymeniť za rukoväť s kamerou s vysokým rozlíšením.

ONYX

Máte záujem o tento produkt?
ONYX

Svietidlá ONYX sa obvykle používajú na operačných a zákrokových sálach, v intenzívnej starostlivosti, neonatologických jednotkách, pôrodných sálach, zubárskych, dermatologických, gynekologických sálach, veterinárnych sálach, disekčných miestnostiach. Sú k dispozícii s rôznymi úrovňami intenzity osvetlenia. Liečebné svietidlá môžu mať 30 000 alebo 60 000 lx. Svetlo so 100 000 lx, voliteľne s nastavením veľkosti poľa, je možné použiť ako menšie operačné svetlo.
Intenzitu osvetlenia a voliteľné nastavenie veľkosti svetelného poľa je možné nastaviť pomocou ovládacieho panelu. Svietidlá INFIMED ONYX sú k dispozícii v jednoduchom stropnom závese, dvojitom stropnom závese, jednoduchom zavesení na stenu a mobilnou verziou s batériou alebo bez nej.

PROXY

Máte záujem o tento produkt?
PROXY

Je ekonomickým riešením moderného operačného svietidla. Svetelná hlava má perfektné svetelné parametre (160 000 lx) a plnú funkčnosť, čo umožňuje precízne nastavenie intenzity svetla, priemeru svetelného poľa a teploty chromatickosti. Operačné svetlá INFIMED PROXY zabezpečujú opäť perfektné a konzistentné rozloženie svetla i všetky ďalšie dôležité parametre, kladené na najmodernejšie operačné svetlá. Svetlá sú k dispozícii v prevedení so stropným závesom (jednoramenný, dvojitý, trojitý).
Dodáva sa len v jednej, plnej verzii, bez akýchkoľvek doplnkov a následných úprav. Svetelná hlava nemôže byť vybavená videokamerou upevnenou v strede, avšak môže byť opatrená samostatným ramenom s kamerou. Svetlo nie je možné ovládať pomocou riadiaceho systému OPERA.