Medsol Slovakia

Centrálna stanica Xhibit

Máte záujem o tento produkt?
Centrálna stanica Xhibit

Centrálna stanica Xhibit™ (96102) ponúka vzdialené centralizované monitorovanie a riadenie alarmov až pre 48 pacientov. Až štyri ploché dotykové obrazovky s vysokým rozlíšením umožňujú kontrolu siete a dohľad v reálnom čase a zobrazenie trendov a demografických údajov pacientov. Centrálna stanica Xhibit je integrovaný systém so zabudovanou aplikáciou Clinical Access, ktorý umožňuje prehliadanie retrospektívnych dát monitorovaných pacientov. Umožňuje takisto prístup k nemocničným informačným zdrojom prostredníctvom aplikácie Dynamic Network Access™ (DNA™).

Intesys Clinical Suite G2

Máte záujem o tento produkt?
Intesys Clinical Suite G2

Intesys Clinical Suite G2 bol vyvinutý v spolupráci s lekármi k zlepšeniu efektivity toku klinických informácií. Je to klinický a diagnostický nástroj, určený k prepojeniu s monitorovacími systémami Spacelabs Medical.
ICS G2 obsahuje nasledujúce komponenty:

  • Smart Disclosure – kontinuálny záznam všetkých kriviek pacienta, analýza EKG, zobrazenie 12 zvodového EKG, možnosť tlače na laserovej tlačiarni v diagnostickej kvalite, história alarmov
  • Custom Trends – archivácia číselných hodnôt vitálnych funkcií pacienta, možnosť tvorby vlastných grafov a tabuliek, veľmi jednoduché využitie, možnosť tlače
  • Vital Signs Viewer – aplikácia poskytujúca vzdialený pohľad na lôžkový monitor pacienta a detailný prehľad o jeho aktuálnych vitálnych funkciách

Klinické výhody
Prístupnosť – Dáta pacienta sú k dispozícii na akomkoľvek mieste pobytu lekára.

Našim cieľom nie je meniť Vaše pracovné postupy, ale poskytnúť Vám nástroje, ktoré pracujú tak, ako Vy potrebujete.