Medsol Slovakia

Centrálna stanica Xhibit

Máte záujem o tento produkt?
Centrálna stanica Xhibit

Centrálna stanica Xhibit™ (96102) ponúka vzdialené centralizované monitorovanie a riadenie alarmov až pre 48 pacientov. Až štyri ploché dotykové obrazovky s vysokým rozlíšením umožňujú kontrolu siete a dohľad v reálnom čase a zobrazenie trendov a demografických údajov pacientov. Centrálna stanica Xhibit je integrovaný systém so zabudovanou aplikáciou Clinical Access, ktorý umožňuje prehliadanie retrospektívnych dát monitorovaných pacientov. Umožňuje takisto prístup k nemocničným informačným zdrojom prostredníctvom aplikácie Dynamic Network Access™ (DNA™).