Medsol

PHYSIO-CONTROL defibrilátory a systémy pre KPR

DEFIBRILÁTOR A MONITOR LIFEPAK 15

Nový štandard v klinickej inovácii

DEFIBRILÁTOR A MONITOR LIFEPAK 15

Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 je nový štandard pre urgentnú starostlivosť a resuscitačné tímy (ALS), ktoré chcú prístroje, pracujúce v súlade s najnovšími klinickými poznatkami, prístroje s prevádzkovými inováciami a v súčasnosti s najvyššou dosiahnuteľnou odolnosťou so značkou LIFEPAK TOUGH™. Rad 15 disponuje technológiou Masimo Rainbow® SET®, ktorá monitoruje SpO2, oxid uhoľnatý a methemoglobín a je vybavená metronómom pre vedenie kompresií pri nepriamych srdcových masážach a ventiláciách a umožňuje zvýšiť energiu až do 360 J. Ako úplne nová platforma sú prístroje radu 15 napájané líthium-iontovými batériami a majú monitor s filtrom SunVue™ pre dobrú viditeľnosť v ostrom svetle. Jednoduchým a bezpečným pripojením k internetu je možné odoslať informácie pacienta. Podobnosť formy a používateľského rozhrania s defibrilátorom/monitorom LIFEPAK 12 uľahčuje prestup na vyšší rad a zlacňuje školenie.

LIFEPAK 15

DEFIBRILÁTOR A MONITOR LIFEPAK 20E

Včasná defibrilácia s režimom AED

DEFIBRILÁTOR A MONITOR LIFEPAK 20E

Ideálny prostriedok pre resuscitačný vozík. Model 20e vkladá účinnú defibriláciu do rúk prvých zasahujúcich. Jednotka je vybavená vysoko intuitívnym dizajnom so systémom „zatvorených dverí“. Keď sú dvere zatvorené, prístroj je v režime automatizovaného defibrilátora, a tak osoby v prvej línii, využívajúce prístroj v základnom režime, majú k dispozícii len ovládanie, ktoré potrebujú pre rýchlu a jednoduchú obsluhu. Osvedčený systém Shock Advisory System TM zahŕňa hlasové výzvy a jasnú, jednoduchú grafiku, ktorá postupne sprevádza užívateľa zásahom v 3 krokoch. Od okamihu zapnutia prístroja zaznamenáva systém CODE-SUMMARYTM akékoľvek kritické momenty v priebehu zásahu, vrátane kardiorespiračných príhod, vitálnych funkcií a súvisiacich kriviek.

Pružnosť v manuálnom režime
Akonáhle dorazí resuscitačný tím alebo poskytovateľ rozšírenej resuscitácie, model 20e ľahko uvedie do manuálneho režimu pomocou jednoduchého stlačenia západky dverí. Profesionáli v rozšírenej resuscitácii potom majú k dispozícii pokročilejšie monitorovacie parametre, ako je neinvazívna stimulácia, EKG monitorovanie (3 alebo 5 zvodov) a synchronizovanú kardioverziu. Pulzová oxymetria ponúka presné a stabilné monitorovanie saturácie kyslíkom pre rýchle a efektívne klinické rozhodovanie za podmienok aktívneho pohybu a nízkej perfúzie. Vaše nemocničné tímy budú mať stále dostatok energie. Líthiové batérie poskytujú dlhší prevádzkový čas pre prevoz pacientov z jednej časti nemocnice do inej.

LIFEPAK 20E

DEFIBRILÁTOR LIFEPAK 1000

Pri zástave srdca môže vybavenosť prvých zasahujúcich defibrilátorom LIFEPAK 1000 znamenať kľúčový prínos pre šancu na prežitie.

DEFIBRILÁTOR LIFEPAK 1000

LIFEPAK 1000 je navrhnutý tak, aby ho mohol použiť prvý svedok udalosti - aj osoba bez zdravotníckeho vzdelania. Je konštruovaný ako výkonný a kompaktný defibrilátor určený na liečbu pacientov so zastavením srdca a na zabezpečenie funkcie kontinuálneho monitorovania srdcovej činnosti. Tento defibrilátor má všetky vlastnosti, ktoré od defibrilátora radu LIFEPAK očakávate, okrem iného:

Prispôsobivosť
Vďaka dvom možnostiam zobrazenia možno LIFEPAK 1000 ľahko adaptovať na individuálny protokol starostlivosti o pacientov, alebo ho nastaviť podľa odporúčaní American Heart Association a European Resuscitation Council.

Ovládanie
Po otvorení brašne ste navedení pomocou obrázkov na zapnutie prístroja a potom je automaticky spustená hlasová a obrazová nápoveď, ktorá vás vedie krok po kroku. Na vykonanie defibrilačného výboja, ktorý môže zachrániť život, sú potrebné iba 3 úkony.

Výkon
Vďaka eskalácii energie až do 360 J máte k dispozícii možnosti, ktoré potrebujete pre maximálny úspech defibrilácie. U pacientov, ktorí vyžadujú viac ako 1 výboj, je zvyšovanie dávky energie následných výbojov preukázateľne lepšou stratégiou pre ukončenie srdcových arytmií liečiteľných výbojom.

Odolnosť
Ako najodolnejší defibrilátor, ktorý spoločnosť Physio-Control kedy vyrobila, môžete vziať LIFEPAK 1000 bez obáv aj do najnáročnejšieho prostredia.

LIFEPAK 1000

AUTOMATIZOVANÝ EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR LIFEPAK CR® PLUS

Dôvera je jednoduchý proces o dvoch krokoch

AUTOMATIZOVANÝ EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR LIFEPAK CR® PLUS

Krok 1: Zapnite prístroj

Krok 2: Priložte elektródy

Dva kroky: zapnutie zariadenia a priloženie elektród na pacienta. Tieto dva kroky samy o sebe môžu znamenať rozdiel medzi smrťou z náhlej srdcovej zástavy a lepšou šancou na prežitie. Plne automatický CR Plus sa potom ujíma vedenia, dáva pokyny ClearVoice a aplikuje výboj - až do klasických 360 joulov - bez toho, aby niekto musel stlačiť tlačidlo. Štúdia z poslednej doby ukazuje, že bezpečnosť nie je narušená, keď neškolení záchranári používajú úplne automatický defibrilátor v porovnaní s poloautomatickým defibrilátorom.

LIFEPAK CR® PLUS

Lucas 3

Účinná nepriama masáž srdca a dobrá cirkulácia vedie ku KPR zachraňujúcej život!

Lucas 3

Systém pre nepriamu masáž srdca LUCAS je určený na zabezpečenie účinných, pretrvávajúcich a neprerušovaných kompresií pri nepriamej masáži srdca, podľa smerníc ERC.

Tento prístroj sa používa u dospelých pacientov mimo nemocnicu aj v nemocničnom prostredí. Zaistenie vysoko kvalitných kompresií hrudníka bez použitia rúk umožňuje záchranárom zamerať sa na ostatné, život zachraňujúce úkony.

Systém LUCAS je rádio-transparentný s výnimkou krytu a piestu, takže je ideálnym zariadením pre nepriamu masáž srdca, vykonávanú v katetrizačnom laboratóriu.

Lucas 2

TrueCPR

Unikátny prístroj na podporu kvality resuscitácie

TrueCPR

Prístroj TrueCPR pomôže vášmu tímu optimalizovať manuálnu KPR, pretože v reálnom čase poskytuje toľko potrebnú spätnú väzbu pre kľúčové parametre resuscitácie.

Tento prístroj navrhla spoločnosť Physio-Control, popredný výrobca technológií pre záchranárov viac ako päť desaťročí.

TrueCPR je jediným prístrojom so spätnou väzbou, ktorý možno používať v kombinácii s defibrilátorom akejkoľvek značky a jediným prístrojom, ktorý meria skutočnú kompresiu priestoru medzi hrudnou kosťou a chrbticou. A na rozdiel od produktov využívajúcich akcelerometer poskytuje prístroj TrueCPR presnejšie meranie hĺbky KPR prostredníctvom vlastnej technológie TFI (triaxial field induction = indukcia trojrozmerného poľa).

TrueCPR