Medsol Slovakia

DEFIBRILÁTOR A MONITOR LIFEPAK 15

Nový štandard v klinickej inovácii

Máte záujem o tento produkt?
DEFIBRILÁTOR A MONITOR LIFEPAK 15

Monitor/defibrilátor LIFEPAK 15 je nový štandard pre urgentnú starostlivosť a resuscitačné tímy (ALS), ktoré chcú prístroje, pracujúce v súlade s najnovšími klinickými poznatkami, prístroje s prevádzkovými inováciami a v súčasnosti s najvyššou dosiahnuteľnou odolnosťou so značkou LIFEPAK TOUGH™. Rad 15 disponuje technológiou Masimo Rainbow® SET®, ktorá monitoruje SpO2, oxid uhoľnatý a methemoglobín a je vybavená metronómom pre vedenie kompresií pri nepriamych srdcových masážach a ventiláciách a umožňuje zvýšiť energiu až do 360 J. Ako úplne nová platforma sú prístroje radu 15 napájané líthium-iontovými batériami a majú monitor s filtrom SunVue™ pre dobrú viditeľnosť v ostrom svetle. Jednoduchým a bezpečným pripojením k internetu je možné odoslať informácie pacienta. Podobnosť formy a používateľského rozhrania s defibrilátorom/monitorom LIFEPAK 12 uľahčuje prestup na vyšší rad a zlacňuje školenie.

DEFIBRILÁTOR A MONITOR LIFEPAK 20E

Včasná defibrilácia s režimom AED

Máte záujem o tento produkt?
DEFIBRILÁTOR A MONITOR LIFEPAK 20E

Ideálny prostriedok pre resuscitačný vozík. Model 20e vkladá účinnú defibriláciu do rúk prvých zasahujúcich. Jednotka je vybavená vysoko intuitívnym dizajnom so systémom „zatvorených dverí“. Keď sú dvere zatvorené, prístroj je v režime automatizovaného defibrilátora, a tak osoby v prvej línii, využívajúce prístroj v základnom režime, majú k dispozícii len ovládanie, ktoré potrebujú pre rýchlu a jednoduchú obsluhu. Osvedčený systém Shock Advisory System TM zahŕňa hlasové výzvy a jasnú, jednoduchú grafiku, ktorá postupne sprevádza užívateľa zásahom v 3 krokoch. Od okamihu zapnutia prístroja zaznamenáva systém CODE-SUMMARYTM akékoľvek kritické momenty v priebehu zásahu, vrátane kardiorespiračných príhod, vitálnych funkcií a súvisiacich kriviek.

Pružnosť v manuálnom režime
Akonáhle dorazí resuscitačný tím alebo poskytovateľ rozšírenej resuscitácie, model 20e ľahko uvedie do manuálneho režimu pomocou jednoduchého stlačenia západky dverí. Profesionáli v rozšírenej resuscitácii potom majú k dispozícii pokročilejšie monitorovacie parametre, ako je neinvazívna stimulácia, EKG monitorovanie (3 alebo 5 zvodov) a synchronizovanú kardioverziu. Pulzová oxymetria ponúka presné a stabilné monitorovanie saturácie kyslíkom pre rýchle a efektívne klinické rozhodovanie za podmienok aktívneho pohybu a nízkej perfúzie. Vaše nemocničné tímy budú mať stále dostatok energie. Líthiové batérie poskytujú dlhší prevádzkový čas pre prevoz pacientov z jednej časti nemocnice do inej.