Medsol Slovakia

CODE-STAT

Máte záujem o tento produkt?
CODE-STAT

Software pre vyhodnotenie dát CODE-STAT je nástroj pre spätnú analýzu, ktorý poskytuje
jednoduchý prístup k dátam, správam a spätnému hodnoteniu resuscitácie.

Systém LIFENET

Systém LIFENET

Systém LIFENET poskytuje tímom záchranných služieb i nemocničnej starostlivosti spoľahlivý a rýchly prístup ku klinickým informáciám prostredníctvom bezpečnej webovej platformy, ktorá pomáha zlepšiť plynulosť starostlivosti a racionalizácie práce.
LIFENET® je systém pre prenos záznamov o EKG, vitálnych funkciách a kompletných záznamov o kritických príhodách medzi vozidlom záchrannej služby a vybraným pracoviskom nemocnice. Tento systém pomáha zásadne urýchľovať cestu pacienta z terénu do nemocnice, dáva viac času zdravotníkom na prípravu a práca sa stáva oveľa efektívnejšia.