Medsol Slovakia

LUCAS 3, v3.1

Účinná nepriama masáž srdca a dobrá cirkulácia vedie ku KPR zachraňujúcej život!

Máte záujem o tento produkt?
LUCAS 3, v3.1

Novinky platformy LUCAS s pripojením Wi-Fi® k systému LIFENET
Možnosti nastavenia s účtom LUCAS v systéme LIFENET, LUCAS 3, v3.1:
– nastaviteľná rýchlosť kompresií za minútu
– nastaviteľná hĺbka
– nastaviteľné upozornenie pre ventiláciu
– automatické spúšťanie piestu
– zvukový timer

Možnosť prenosu dát po zákroku z ponúkaného prístroja
Možnosti nastavenia – konfigurácie:
– Po prihlásení k sieti Wi-Fi obdrží zariadenie správu o odoslaní správy po udalosti (.pdf )
– Bezdrôtovo vysiela správy na všetky vopred určené e-mailové adresy (konfigurovateľné v LIFENET)
– Integrácia so softwarom pre kontrolu dát CODE-STAT ™ 11
– Jednoducho čitateľný prehľad po udalosti (.pdf) zobrazuje:
– Prehľad o použití zariadenia: doba kompresie, pomer, rýchlosť, počet, počet páuz > 10 sek. a trvanie najdlhších kompresných páuz
– Vizuálna časová os zobrazujúca kompresiu, rýchlosť a pauzy zariadenia
– Protokol udalostí zobrazujúci interakcie užívateľa, upozornenie na batérie a alarmy
– Kompletné zobrazenie nastavenia prístroja pre rýchlu orientáciu
– Komplexná kontrola po skončení akcie v software pre kontrolu dát CODE-STAT 11 (voliteľné)