Medsol

Lucas 3

Účinná nepriama masáž srdca a dobrá cirkulácia vedie ku KPR zachraňujúcej život!

Máte záujem o tento produkt?
Lucas 3

Systém pre nepriamu masáž srdca LUCAS je určený na zabezpečenie účinných, pretrvávajúcich a neprerušovaných kompresií pri nepriamej masáži srdca, podľa smerníc ERC.

Tento prístroj sa používa u dospelých pacientov mimo nemocnicu aj v nemocničnom prostredí. Zaistenie vysoko kvalitných kompresií hrudníka bez použitia rúk umožňuje záchranárom zamerať sa na ostatné, život zachraňujúce úkony.

Systém LUCAS je rádio-transparentný s výnimkou krytu a piestu, takže je ideálnym zariadením pre nepriamu masáž srdca, vykonávanú v katetrizačnom laboratóriu.

Lucas 2